Doposażenie placu zabaw na Sikorce

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka. Autor projektu: Sławomir Żmudka, Antoni Marcinkiewicz

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw na Sikorce. W ramach projektu planuje się montaż metalowych urządzeń zabawowych tj. urządzenia ruchowego „Żółw wersja II” oraz karuzeli „Trzmiel”. Dodatkowo planuje się montaż małej architektury tj. dwóch ławek betonowo-drewnianych, wykonanie bezpiecznej żwirowej nawierzchni pod urządzeniem ruchowym oraz montaż podwójnego urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki brukowej.  

 

Lokalizacja: Plac zabaw na Sikorce w rejonie ulicy Relaksowej i Szpakowej

 

Szacunkowy koszt: 30 300,00 zł