Budowa elementów siłowni i trybun sportowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka. Autor projektu: Sławomir Żmudka, Mariusz Pacha, Adrian Przybyła

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 3 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, montaż trybuny sportowej na 50 miejsc, zakup bramek przenośnych do piłki nożnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt zlokalizowany będzie na terenie Klubu Sportowego UKS Zagłębiak Tucznawa.  

 

Lokalizacja: Teren Klubu Sportowego UKS Zagłębiak Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C

 

Szacunkowy koszt: 123 591,00 zł