Ławka

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Wiesław Banasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada renowację terenu przed budynkiem przy ul. Łącznej 31 poprzez położenie kostki brukowej (ok.40 m2), montaż lampy halogenowej z czujnikiem ruchu, ławki, kosza na odpady. W kosztach projektu ujęto prace przygotowawcze.  

 

Lokalizacja: teren przy ul. Łącznej 31

 

Szacunkowy koszt: 15 000,00 zł