Wypłytkowanie wejścia do noclegowni

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Iwona Kaczyńska

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu schodów poprzez uzupełnienie ubytków w konstrukcji, ułożenie płytek antypoślizgowych.  

 

Lokalizacja: ul. Łączna 31

 

Szacunkowy koszt: 3 500,00 zł