Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP - Drugi Etap

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ujejsce. Autor projektu: Magdalena Hyla

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż trzech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (ok. 160 m²). Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Ujejsce.  

 

Lokalizacja: Teren wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujejscu, ul. Ujejska 87a

 

Szacunkowy koszt: 83 500,00 zł