Ujejska Strefa Ruchu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ujejsce. Autor projektu: Bartosz Solipiwko

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż pięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej, montaż pięciu ławek betonowo-drewnianych, czterech koszy betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.  

 

Lokalizacja: Teren w rejonie ul. Dobrawy, Mieszka I, Olimpijskiej

 

Szacunkowy koszt: 150 679,08 zł