Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ujejsce. Autor projektu: Anna Widawska

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej w sprzęt multimedialny w celu stworzenia pracowni językowej. Szkoła doposażona będzie m.in. w słuchawki z mikrofonem, zestaw głośników, stoliki InterActin, oprogramowanie itp. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 oraz będzie realizowany we współpracy z Świetlicą Środowiskową PKZ.  

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Mieszka I 20

 

Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł