Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec-Dziewiąty. Autor projektu: Arkadiusz Wandasiewicz, Aleksandra Ciesielska, Alicja Biegańska, Daniel Beszterda

Omówienie projektu

1. Projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie ok. 120 m² drogi dojazdowej płytami typu „Jomb”. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna.

2. Projekt zakłada modernizację placu przed głównym wejściem do przedszkola. W ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 170 m² powierzchni (wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).

3. Projekt zakłada renowację drogi dojazdowej do obiektów rekreacyjnych przy Zespole Szkół nr 1. W ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 540 m² powierzchni (wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).

4. Projekt zakłada montaż monitoringu na terenie placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół nr 1 i Przedszkola nr 6 (montaż monitoringu wizyjnego wewnętrznego). Dodatkowo projekt obejmuje montaż oświetlenia (dwa słupy, cztery oprawy) oraz montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej wraz z instalacją drugiej furtki w ogrodzeniu placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1.

5. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona. W ramach pikniku planuje się organizację miejsca  pikniku, wynajęcie oprawy muzycznej, wynajęcie opieki animatorskiej itp.  

 

Lokalizacja:

1. Teren ul. Cupiała przy budynku 7 i 7C

2. Teren przy Przedszkolu nr 6, ul. Robotnicza 33

3. Teren przy Zespole Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56

 4. Teren przed Przedszkolem nr 6 oraz teren Zespołu Szkół nr 1

 5. Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona  

 

Szacunkowy koszt: 327 372,00 zł