"Z BABCIĄ NA FEJSIE" - WPROWADŹ SWOICH DZIADKÓW W CYFROWY ŚWIAT zakup tabletów dla Gimnazjum nr 9 im. M. Składowskiej-Curie

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Małgorzata Bargieł

Omówienie projektu

Projekt zakłada zakup 30 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem Windows. W ramach szkolnego wolontariatu przewiduje się także działania mające na celu zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych. W ramach projektu planuje się zatem prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych m.in. dla seniorów.  

 

Lokalizacja: Gimnazjum nr 9, Aleja Zwycięstwa 44

 

Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł