Remont chodników i drogi wraz z dojściami do budynków na osiedlu przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Chemiczna: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Piotr Bobrowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont chodników oraz drogi w rejonie ulic Rapackiego i Chemicznej. W ramach projektu przewiduje się zmodernizować powierzchnię ok. 1 500 m² (wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).  

 

Lokalizacja: Teren przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Chemicznej: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9

 

Szacunkowy koszt: 315 000,00 zł