Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Staszic. Autor projektu: Ewelina Możdżeń

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na odpady), wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej oraz nasadzenie żywopłotu przy zboczu górki „saneczkarskiej”.  

 

Lokalizacja: teren przy istniejącym placu zabaw przy ul. Bobrowej, Różanej, Świerkowej

 

Szacunkowy koszt: 80 350,00 zł