Czym jest Budżet Partycypacyjny?

W tym roku świętujemy 25-lecie polskiej samorządności, która niewątpliwie jest jednym z największych sukcesów transformacji. Jednym z wyzwań stojących przed dalszym rozwojem samorządów lokalnych jest budowanie mechanizmów włączających mieszkańców we współdecydowanie i współrządzenie. W Dąbrowie Górniczej już w 2007 roku rozpoczęliśmy działania, które pozwoliły przyjąć unikatowy w skali kraju Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Składają się na niego: współpraca z organizacjami pozarządowymi zarówno przy planowaniu, jaki i realizowaniu przedsięwzięć publicznych, system konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, który dla wielu innych samorządów w kraju stał się dobrym przykładem i wzorem do naśladowania. Zachęcam do udziału w trzeciej edycji.

Zachęcam do udziału w III edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

 

Historia

Wypracowany przez działaczy pozarządowych, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych Rady Miejskiej Dąbrowski Budżet Partycypacyjny po raz pierwszy został wdrożony do realizacji w styczniu 2013 r.

W wyniku dwóch dotychczasowych edycji w Dąbrowie Górniczej zrealizowano 56 projektów, a obecnie realizowane jest kolejne 70. Pierwsza edycja DBP to 27 dzielnic, 5 mln zł i 250 złożonych projektów oraz blisko 22 tys. głosujących na 195 projektów, które trafiły na listy do głosowania w wyniku Dzielnicowych Forów Mieszkańców. Druga edycja to 30 dzielnic, 236 zgłoszonych projektów, 21,5 tys. głosujących na 136 projektów również wyłonionych na spotkaniach w dzielnicach. Wnioski z pierwszej i drugiej edycji DBP pozwoliły nam na przygotowanie nowej procedury.

 

Więcej o Partycypacji dowiesz się:

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice